Kalkulator zwrotu inwestycji IT - oprogramowanie CAQ

Zestawienie kosztów Rok nr 1 Rok nr 2 Rok nr 3 Jednostka Uwagi
Koszty sprzętu komputerowego
Serwer [PLN]
Osprzęt [PLN]
Wyposażenie sieciowe [PLN]
Koszty oprogramowania
Licencje [PLN] Koszt licencji oprogramowania CAQ oraz oprogramowania serwera.
Serwis oprogramowania [PLN]
Koszty dopasowań [PLN]
Koszty zarządzania aplikacją
Administracja systemu [PLN] Częśc kosztów wynagrodzenia administratora systemów IT w firmie.
Hosting systemu [PLN]
Raporting [PLN]
Koszty wsparcia informatycznego
Koszty wynagrodzeń [PLN]
Koszty wdrożenia aplikacji
Koszty implementacji, wdrożenia, szkoleń [PLN]
Zestawienie oszczędności Rok nr 1 Rok nr 2 Rok nr 3 Jednostka Uwagi
Koszty braków
Poziom oszczędności braków materiałowych [%]
Poziom oszczędności braków na wyrobach [%]
Wielkość sprzedaży wyrobów [PLN]
Udział kosztów materiałowych [%]
Koszty oszczędności unikniętych reklamacji
Liczba unikniętych reklamacji w roku [szt]
Koszt pojedynczej reklamacji [PLN]
Koszty drukowania dokumentacji papierowej
Liczba pracowników nadzoru [szt]
Koszt papieru na pracownika [PLN]
Koszt drukowania na pracownika [PLN]
Koszty zarządzania
Przyspieszenie procesów wewnętrznych [%]
Liczba pracowników nadzoru [szt]
Średnioroczne wynagrodzenie pracownika nadzoru [PLN/miesiąc]